Jaarrekening stichting uitbesteden?

Vergelijk gratis offertes van belastingadviseurs en bespaar!

Gratis - Vrijblijvend

Jaarrekening stichting

De jaarrekening van een stichting vereist aandacht, omdat deze cijfers vaak openbaar gemaakt worden voor het publiek. Voor je eigen administratie en om het publiek een compleet beeld te geven, is het belangrijk dat de jaarrekening van een stichting goed in elkaar steekt. Laat deze daarom opstellen door een belastingadviseur!

Start gratis offerteaanvraag!

Je ontvangt hierna zo snel mogelijk meerder offertes van advieskantoren in je regio. Vergelijk de verschillende prijzen en kies zelf voor de belastingadviseur met het beste aanbod.

Op deze pagina lees je waar een jaarrekening voor een stichting aan moet voldoen en wat hierin staat. Ook lees je wanneer dit verplicht is en waarom het slim is om de jaarrekening door een accountant op te laten stellen.Wat staat er in de jaarrekening?

De jaarrekening is een duidelijk overzicht van de huidige, financiële situatie van de stichting. De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:

 • Balans: dit is een momentopname van het vermogen. Hierin staan alle bezittingen en schulden van de stichting. Aan de linkerkant van de balans staan alle activa (bezittingen) en aan de rechterkant de schulden (passiva). Hoewel het aantal posten kan verschillen, moet het bedrag onder aan de streep van de balans altijd gelijk zijn.
 • Resultatenrekening: ook wel de winst- en verliesrekening genoemd. Hiermee geef je een beeld van de opbrengsten en kosten van het afgelopen boekjaar. Door de kosten van de omzet af te trekken, kom je tot de uiteindelijke winst of het verlies van de stichting.
 • Toelichting: vanuit het bestuur wordt een toelichting gegeven op de balans en de resultatenrekening. Hoe groter en complexer je stichting is, des te uitgebreider de toelichting moet zijn.

Veel stichtingen vallen onder de ‘eenvoudige regelgeving’, wat inhoudt dat er minder strenge eisen worden gesteld aan de jaarrekening. Wilt u meer weten over uw exacte situatie en heeft u interesse in wat een expert u te zeggen heeft? Vraag gratis offertes aan en neem contact op met de belastingadviseur naar uw keuze. Door prijzen te vergelijken bespaart u mogelijk tot wel 40% op de kosten!

belastingadvies kosten

Wettelijke eisen

Aan de jaarrekening van een stichting worden een aantal eisen gesteld. Zo zijn er drie verplichte onderdelen bij een jaarrekening: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op beide onderdelen. Na het opstellen van de jaarrekening moet deze ondertekend worden door elk bestuurslid: ook het toezichthoudend orgaan. Dit alles moet binnen zes maanden van het afgelopen boekjaar.

Dit zijn de wettelijk gestelde eisen van de jaarrekening van een stichting:

 • Er moet een balans worden opgesteld.
 • Er moet een staat van baten en lasten, de resultatenrekening, worden opgesteld.
 • Er moet een toelichting gegeven worden op beide onderdelen.
 • De jaarrekening is de verantwoordelijkheid van het hele bestuur: elk bestuurslid van de stichting moet de jaarrekening ondertekenen.
 • De jaarrekening wordt opgesteld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
 • Een kascommissie moet de jaarrekening controleren (tenzij een raad van commissarissen of controlerend accountant is aangesteld)
 • Voor de controle van een jaarrekening zijn geen wettelijke voorschriften.
 • De kascommissie moet bestaan uit minstens twee leden die geen bestuurslid zijn.

Eenvoudige regelgeving

Een jaarrekening is vooral gecompliceerd voor hele grote stichtingen. In veel gevallen valt een stichting onder de eenvoudige regelgeving, waarbij een simpele balans en resultatenrekening voldoende zijn. Zo neemt het opstellen van de jaarrekening (en het bijhouden van de financiële administratie) minder tijd in beslag.

Wanneer valt een stichting onder deze eenvoudige regelgeving?

Dat is het geval als je stichting geen onderneming in stand houdt. Je houdt een onderneming in stand als de commerciële activiteiten in het Handelsregister moet worden ingeschreven of als er concurrentie is met andere organisaties.

Houdt jouw stichting wel een onderneming in stand maar voldoe je aan tenminste twee van de onderstaande criteria, dan val je alsnog onder de eenvoudige regelgeving:

 • Het balanstotaal is kleiner dan 4,4 miljoen.
 • De netto omzet van de onderneming binnen de stichting is kleiner dan 8,8 miljoen.
 • Het aantal werknemers van de onderneming binnen de stichting is minder dan 50.

Besparen op de kosten van de jaarrekening?

Vergelijk gratis offertes en vindt het goedkoopste advieskantoor!

Wanneer is de jaarrekening voor stichtingen verplicht?

Voor lang niet alle stichtingen is het verplicht om een jaarrekening op te stellen. Of jouw stichting wel of geen jaarrekening moet opstellen, is afhankelijk van een aantal factoren. Vaak staat er in de statuten beschreven dat het opstellen van een jaarrekening verplicht is. Ook als je een subsidie wilt aanvragen moet je voor de verstrekker vaak een jaarrekening overhandigen.

Hieronder lees je wanneer je als stichting wel verplicht bent om een jaarrekening op te stellen. Heb je hier hulp bij nodig? Vraag dan gratis offertes aan en bespaar tot wel 40%!

belastingadvies kosten

1. Het staat in de statuten

Bij het oprichten van de stichting zijn statuten opgesteld. De statuten zijn bepalingen en grondregels van de organisatie, en deze zijn bij de notaris vastgelegd. Het kan voorkomen dat er in de statuten is vastgesteld dat er jaarlijks een jaarrekening wordt opgesteld. Zolang deze verplichting in de statuten wordt aangegeven, is de stichting verplicht om elk jaar een jaarrekening te maken. Deze moet voldoen aan de wettelijke eisen.

2. Voor een subsidieaanvraag

Als je als stichting een mooie subsidie wilt aanvragen, dan willen de meeste subsidieverstrekkers een jaarrekening ontvangen bij de aanvraag. Zo krijgen ze een beeld van de financiële situatie van uw bedrijf. Ook als er nog geen subsidieaanvraag op de planning heeft staan, is het slim om toch alvast voorbereid te zijn door aan het einde van het boekjaar een jaarverslag op te stellen. Zo ben je voorbereid als de kans zich voordoet.

3. De stichting houdt een onderneming in stand

Als de stichting een onderneming in stand houdt, is een jaarrekening opstellen verplicht. Bij grotere organisaties die niet in aanmerking komen voor de eenvoudige regelgeving, geldt dat het opstellen van de jaarrekening gecompliceerd is. Het is daarom aan te raden om hiervoor een adviseur in te schakelen.

Deponeren bij de Kamer van Koophandel

Soms is het verplicht om de jaarrekening van de stichting openbaar te maken. Dit wordt gedaan door het deponeren bij de Kamer van Koophandel. Hierna kunnen derden de jaarrekening opvragen en inzien.

Het deponeren is niet voor alle stichtingen verplicht!

Als jouw stichting er in twee opeenvolgende boekjaren een omzet van minimaal €6 miljoen hebben, ben je verplicht om de jaarrekening te deponeren. Dit gebeurt minimaal 12 maanden na afloop van het boekjaar.

Publicatieplicht voor stichtingen?

Naast de plicht voor het deponeren, geldt voor algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) dat zij verplicht zijn een aantal gegevens op hun website te publiceren. Welke cijfers een anbi stichting uit de jaarrekening moet publiceren, vind je op belastingdienst.nl Het gaat hierbij onder andere over de volgende gegevens:

 • De naam van de instelling
 • Contactgegevens
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
 • De namen en functies van de bestuurders
 • Het beloningsbeleid
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Een financiële verantwoording

Jaarrekening voor jouw stichting laten maken?

Vind snel een belastingconsulent en bespaar tot wel 40%!

Jaarrekening stichting opstellen: wat zijn de kosten?

De kosten voor het opstellen van de jaarrekening lopen uiteen van €450,- tot €1.250,-. Hoeveel het kost hangt af van meerdere factoren, zoals de omvang van de stichting, of deze wel of niet gedeponeerd moet worden en of je een onderneming in stand houdt. Lees hier meer over de kosten van een belastingadviseur.

Bovendien lopen de prijzen van verschillende adviseurs enorm uiteen. Zo kunnen verschillende kantoren verschillende prijzen in rekening brengen. Door te vergelijken vind je gemakkelijk en snel de adviseur met het beste aanbod, en bespaar je tot wel 40% op de kosten.

Zelf opstellen of uitbesteden?

Er zijn stichtingen die ervoor kiezen om zelf hun jaarrekening te maken. Het voordeel hiervan is dat je zelf betrokken bent bij de financiële administratie en zo een compleet beeld hebt van de situatie. Een nadeel is dat het opstellen van de jaarrekening voor een stichting tijd kost en gecompliceerde materie is.

Waarom is het slim een adviseur in te schakelen?

Je kunt kiezen tussen de jaarrekening laten opstellen, of hulp vragen bij het opstellen. Dankzij de kennis en expertise van een expert weet je zeker dat alle onderdelen aanwezig zijn en dat de cijfers kloppen. Ook ben je er zeker van dat de jaarrekening op tijd opgesteld en eventueel gedeponeerd is, zodat je het risico op boetes ontwijkt.

belastingadvies kosten

Besparen op de kosten? Gratis offertes vergelijken!

Tijd om de jaarrekening van je stichting op te stellen? Als je hier geen tijd voor hebt, of als je er zelf niet uitkomt, dan raden we je aan een belastingadviseur in te huren. Je kunt een eenvoudige jaarrekening voor je stichting laten maken, of hulp krijgen bij het maken van de jaarrekening. Op zoek naar een adviseur?

Start gratis offerteaanvraag!

Na je aanvraag ontvang je zo snel mogelijk de offertes van meerdere kantoren in jouw regio. Vergelijk de verschillende prijsopgaves en kies zo voor de adviseur met het beste aanbod: je besparing loopt op tot wel 40%! De offerteaanvraag is bovendien gratis en vrijblijvend, dus je zit nergens aan vast.

Gratis offertes vergelijken